Technické zabezpečenie

Cenová ponuka je vystavená na dĺžku trvania produkcie 4-5 hodín.

Je vhodnejšie stoly do priestorov priniesť a inštalovať v predstihu, pred príchodom hostí, aby sme sa vyhli zbytočným rušivým momentom počas Vášho podujatia..

Krupieri začínajú pracovať podľa dohody s Vami, až ako súčasť programu, keď sú už prítomní hostia. Preto je potrebné poskytnúť nám dva rozdielne časové údaje – príprava stolov a začiatok práce nášho personálu. Pre každý stôl je potrebný priestor cca 4x3m. Pri ruletovom stole netreba stoličky, hostia stoja, aby dočiahli na plátno s číslami. Pri kartových stoloch je potrebné zabezpečiť po 7- 9 ks stoličiek.

Na večierkoch každý uvíta dobrú hudbu a zábavu. Avšak nebolo by vhodné umiestniť casino vedľa hudobnej produkcie. Hostia, ktorí prichádzajú vyskúšať si svoje šťastie pri našich hrách, väčšinou nemajú predchádzajúce skúsenosti s casinom, preto naši krupieri počas celej produkcie neustále trpezlivo vysvetľujú pravidlá. Pri príliš hlasnej hudbe by ich nebolo počuť.